ADIYAMAN TÜTÜNÜ TOPTAN VE PAREKENDE TÜTÜNÜ

        ADIYAMAN TÜTÜNÜ TOPTAN VE PAREKENDE TÜTÜNÜ SATIYORUZ

TOPTAN VE PAREKENDE ADIYAMAN ÇELİKHAN TÜTÜNÜ SATIYORUZ.ADIYAMAN ÇELİKHAN TÜTÜNÜ ADIYAMAN SATISI 10 TL DEN BASLAYAN FİYATLARIMIZLA HİZMETİNİDEYİZ

a) Adıyaman toptan tütünü satışı Tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele ile ilgili hizmet plan ve programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

b) Adıyaman toptan tütünü satışı Görev alanı ile ilgili mevzuat hazırlama, uygulama ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

c) Adıyaman toptan tütünü satışı Görev alanına giren konularla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunları hizmetin geliştirilmesinde kullanmak.

d)Adıyaman toptan tütünü satışı “Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması ve denetlenmesini sağlamak.

e) Adıyaman toptan tütünü satışı Ulusal Tütün Kontrol Programının ve eylem planın uygulanmasını, izleme ve değerlendirmesini sağlamak.bitlis tütünü

f) Adıyaman toptan tütünü satışı Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, diğer Bakanlıklar, resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

g) Adıyaman toptan tütünü satışı Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.,adıyaman tütünü

h) Adıyaman toptan tütünü satışı Görev alanına giren konularla ilgili olarak sağlık personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak, eğitim programını ve materyalleri hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.çelikhan tütünü

i)Adıyaman toptan tütünü satışı Görev alanına giren konularla ilgili olarak halkı bilgilendirme ve farkındalığı arttırmaya yönelik eğitim programları ve projeleri geliştirmek, eğitim materyalleri hazırlamak, bunların hedef kitleye ulaştırılmasını ve kullanılırlığını sağlamak.tütün

j) Adıyaman toptan tütünü satışı Bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi amacıyla eğitim ve işbirliği toplantıları düzenlenmesini koordine etmek ve uygulamaları takip etmek.adıyaman çelikhan tütünü

 

Tüm Hakları Saklıdır. ÇELİKHAN TÜTÜNCÜLER DERNEĞİ
.